JoomFish language selector

دعاهای روزانه

 

دعای روزانه

 


Candels-webای پدر ما كه در آسمانی
نام تو ستوده باد، ملكوت تو فرا رسد،
خواست تو انجام يابد روی زمين آن سان كه در آسمان
امروز نان روزانه ی ما را ارزانی دار و از بدی های ما بگذر
آن سان كه ما نيز می گذريم از هر كه به ما بدی كرد
و مگذار تن به وسوسه دهيم بلكه ما را از بدی رهايی ده. آميــــــن

 

درود به تو ای مريم
پر از نعمت، خدا با تو است
ميان همه ی زنان تو خجسته هستی
و عيسی، ميوه ی درون تو نيز خجسته است
ای مريم مقدّس مادر خدا برای ما بيچارگان گناهكار
اكنون و در هنگام مرگ ما دعا كن

 

فرّ و شكوهمندی باد به پدر و پسر و روح القدس
چنانكه از روز نخست بوده اكنون هم هست
و تا سال های سال خواهد بود. آميـن

 

Daily-Prayers-Mary-and-Jesus-webای عيسی و مريم ويوسف
دلم و روانم را به شما تقديم می كنم
ای عيسی و مريم و يوسف
در هنگام مرگ، مرا حمايت كنيد
ای عيسی و مريم و يوسف
در آرامش با شما جانم سپری شود. آميـن

 

ای فرشته ی خدا كه پاسبان من
و مهر خدا مرا به تو سپرده
از راه بنده نوازی مرا روش
پاسبانی و رهبری كن. آميـن.

 

 

 

ده فرمان


Daily-Prayers-04-ten-commandments-web  1 - من خداوند، خدای تو هستم، همان خدايی تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد كرد
تو را خدايان ديگر غير از من نباشد
2 - از نام من كه خداوند، خدای تو هستم 
3 - روز سبت را به ياد داشته باش
و آن را مقدّس بدار
4 - پدر و مادر خود را احترام كن 
5 - قتل نكـن 
6 - زنا نكـن 
7- دزدی نكـن
8 - دروغ نگو 
9 - چشم طمع به ناموس ديگران نداشته باش 
10 - به فكر تصاحب غلام و كنيز، گاو و الاق و اموال همسايه ات نباش 

 

 

 

 

 

Daily-Prayers-03-forgivness-webكاركرد پشيمانی

 

خداوندا، به خاطر تمام گناههايی كه
كرده ام از ته دل پشيمانم و و از تو
طلب بخشش می كنم
كمكم كن تا ديگر باره در گناه نيفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعای هنگام صرف غذا

(قبـل از صرف غـذ)
به نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن
خداوندا، از برای اين نان
و تمام هدايای ديگری كه به ما ارزانی فرموده ای
تو را شكر می گوييم
به نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن

(بعـد از صرف غـذا)

به نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن

خداوندا، از برای هدايايی كه در اختيار ما گذاشته ای
تو را سپاس می گوييم، عطا فرما كه در انجام وظيفه ی
خود آماده تر باشيم. به خاطر مسيح، خداوند ما. آميـن

به نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن

بازگشت به بالای صفحه

 

 

 

Rosary Carlow-web

 

 

beads-Farsiبه نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن

اختياري

٢ -اي پدر ما كه در آسماني

٣ -سه بار درود به تو اي مريم

٤ -فرّ و شكوهمندي باد

٥ -راز اول را اعلام كنيد سپس يك اي پدر ما بگوييد

٦ -هنگامي كه به راز مي انديشيم ده بار درود به تو اي مريم ميگوييم

٧ -فرّو شكوهمندي را بگوييد

٨ -راز دوم را اعلام كنيد:سپس يك اي پدر ما. (٦ و ٧) را تكرار كنيد و راز هاي ديگر را همين طور ادامه دهيد

 

 

راز های شادمانی

(دوشنبه )

 

راز اول

بشارت فرشته به مریم

راز دوم
دیدار مریم از خویشاوند خود الیزابت

راز سوم
میلاد مسیح در بیت لحم

راز چهارم
تقدیم عیسی به خدای

راز پنجم

باز یافتن عیسی در میان معلمین معبد

 ----------------------------------------

 

رازهای روشنایی

 (پنجشنبه)


راز اول
تعمید عیسسی در رود اردن


راز دوم
اولین آیت عیسی در قانای جلیل


راز سوم
عیسی آمدن ملکوت را بشارت میدهد


راز چاهارن
تجلی عیسی در حوضور شاگردانش


راز پنجم
تأسیس راز قربان مقدس 

-----------------------------------------

 

رازهای غم و اندوه

 (سه شنبه و جمعه)

 

راز اول
دعای عیسی در باغ زیتون

راز دوم
تازیانه خوردن عیسی

راز سوم
بر سر عیسی تاج خار می نهند

راز چهارم
عیسی صلیب خود را حمل می کند

راز پنجم
مصلوب شدن و جان سپردن عیسی

-------------------------------------------

 

رازهای شکوه و جلال

 (شنبه، یکشنبه و چهارشنبه)

 

راز اول
رستاخیز عیسی

راز دوم
صعود عیسی به آسمان

راز سوم
نزول روح القدس بر مریم و رسولان

راز چهارم
بر شدن مریم عذرا به آسمان

راز پنجم
جلال مریم و شکوه فرشتگان و فرشتگان

 


Rosary John-Paul-webدرود به تو ای ملكه
مادر بخشایش درود بر تو کسی که زندگانی و مهربانی
و امید ما هستی
ما فرزندان حوا که در این جهان آواره ایم به سوی تو نیاز پ یش می کنیم
و نالان و گریان در این جهان پ ر از اندوه
تو را دست به دامن می شویم
ای دوشیزه ی دلسوز خدا پ رست مهربان
چشمان ر از بخشایش خود را
به سوی ما بگردان
و پ س از این غربت
عیسی – میوه ی دلت را- به ما بنما. آميـن

 

 

Salve Regina, Mater misericordiae,

 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

 

Ad te clamamus exsules filii Hevae,

 

ad te suspiramus, gementes et flentes

 

in hac lacrimarum valle.

 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos

 

misericordes oculos ad nos converte;

 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.

 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.