JoomFish language selector

عبادت در کلیس

 

عبادت در کلیس

 


مکانی آرام برای دعا

کلیسا چند ساعت قبل از مراسم باز است که این امر محلی آرام برای  دعا مهیا می سازد.ازA Place of Prayer-web خیابانی پر ازدحام وارد راهروی دیر می شوید که فضای آرام کلیسا هدایتتان می کند. گرچه کلیسا در واقع فضایی مقدس برای برگزای آیین های کلیسایی است،همچنین مکانی برای دعای شخصی و تعمق در حضور خداوند می باشد.

 

 

نور چراغ قربانگاه به ما حضور عیسی را در صندوقچه ی عهد(صندوچه کلیسا)  یاد آوری می کنددر باره ی حضور عیسی  در نان مقدس حضرت توماس آکویناس این گونه دعا کرده است :

 

 

 

tabernacle-webای ضیافت مقدس

 که در آن ما مسیح را دریافت می داریم

ما  رنج و عذابش را احیا  میکنیم

جانمان سرشار از فیض می شود

 و پیمان جلالی عظیم در آینده را به ما وعده می دهد.

 

 

 

 

آیین سپاسگذاری

 

chalice4-web

       برگزاری جشن و مشارکت ما در آیین سپاسگذاری، در مرکزحیات کلیسای حضرتابراهیم قرار دارد و به عنوان راس و منبع زندگی ماست که تمام فعالیت هایدیگر خواه گردهمایی ما با مردم و یا فعالیت های ورزشی به آن وابسته میباشد وهمه به منظور بالا بردن سطح توانایی ما در حیات در مسیح می باشد.  

 

 

 

 

Mass-web

 

        در برگزاری آیین سپاسگذاری به عنوان شاگردان عیسی ، ما دنباله رو تعلیمات  وی در شام آخر هستیم زمانی که او گفت: " این را به یاد من به جا آورید   ". به عنوان یک اجتماع، ما در زندگی و محبت خدا مشارکت مستمر داریم که به  طور بسیار واضح در مرگ و رستاخیز عیسی در هنگام برگزاری آیین سپاسگذاری  برما آشکار شده است.خواندن کتاب مقدس، تقدیم و دریافت بدن مسیح تمامی بخش های راز بزرگ آیین  سپاسگذاری را تشکیل می دهد. تلاش ما بر این است با متمرکز شدن با تمامی  قلب و فکر خود براین هدیه عظیم، این جشن را با عظمت برگزار کنیم   . همچنین ما از همه ی افرادی که در برگزاری مراسم به ما یاری می رسانند  سپاسگذار هستیم: خوانندگان کلام، نوازندگان، خادمین قربانگاه، گروهی که  در تهیه گل همکاری می کنند، کسانی که در آماده ساختن و سرو چای بعد از  مراسم فعالیت دارند و همه ی کسان دیگر که به نوعی به ما کمک می کنند. به  طور مخصوص با حضورمان، دعاهایمان و خواندن دست جمعی آیین سپاسگذاری به  مسیح این اجازه را می دهیم تا در زندگی هریک از ما و اجتماع کلیسای حضرت  ابراهیم، که به عنوان نشانه ی حضور ملکوت خدا در تهران است، حضور داشته  باشد.

------------------------------------------------

حضرت مریم بانوی یاریرسان

NovenaIconشمایل حضرت مریم، بانوی یاری رسان ابدی ما

سالهاست که در هر چهارشنبه نمازی برای دعا به نزد حضرت مریم بانوی یاریرسان ابدی، در کلیسا به  پا داشته می شود.  ”novena" در واقعنیایشی(وقفینه روزه است، اما در کلیسای ما "novena" به صورت آیینسپاسگذاری هفتگی به درگاه حضرت مریم و با همراهی دعاهای (وقف شده،نیایشی ) و عمل تقدیس (دراولین چهارشنبه ی هر ماهبرگزار می گردداین مراسممذهبی به طور خاص مربوط به مردم عزیز فیلیپین می باشد هرچند که در طی سالها مورد استقبال دیگران قرار گرفته است.دعا به نزد حضرت مریم تنها بهعنوان شفاعت نیست، بلکه به ما یادآورمی شود که او الگوی زندگی مسیحی است در اولین چهارشنبه ی هر ماه .
در جریان برگزاری آیین سپاسگذاری نیایش های "novena" قرائت شده و سرودها  سراییده می شوند

 

                                                                           

 

 

 

Mary

       در گوشه ای شمایل بانوی ما، حضرت مریم از ولادیمیر وجود دارد. در واقع  این شمایلی است  که تا به حال بسیاری در برابرش به راز و نیاز پرداخته اند، این شمایل نشان می دهد که بانوی ما به جهان ما با محبت وشفقت می نگرد در حالی که اشاره به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ی ما دارد

١ -  درباره آیکون بانوی ما از ولادیمیر

٢ -  درباره دعا