JoomFish language selector

مکانی برای گفتگو

 

مکان گفتگو

Shomal2Web

 

 

Qom-Students-2-Web

 

 

      کلیسای حضرت ابراهیم مکانی برای گفتگوی بین ادیان است . گاهی اوقات اشخاص از این ملاقاتها و گفتگوها تعجب میکنند زیراآنها به دیوارها ی بلند و قدیمی که بین ادیان وجود دارد عادت کرده اند.ما از تفاوتهای بین ما اعتقاداتمان در مورد انسانیت و خدا  تصوری غلط نداریم وهمچنین می دانیم که گاهی درک و و پذیرفتن  یکدیگر آسان نیست. برای مسیحیان واجب است که افراد از ادیان مختلف را ملاقات کرده و تبادل فکری و اعتقادی داشته باشند.خلاصه ی کلام این است که مسیحیت این گونه است.کلیسا به ما تعلیم میدهد که ما مسیحیان در اجتماعی بسته زندگی نمی کنیم و در حقیقت باید با مردمی از ادیان مختلف صحبت کنیم.در این دنیا همه ی ما انسانها با هم زندگی میکنیم. ما باید با یکدیگر و با اجتماعاتی از ادیان مختلف صحبت کنیم. که  دراین راه ممکن است ما به درکی دوجانبه  برسیم که زندگی ما را غنی سازد.

 

qomstudentsweb     بی شک کلیسا به مردم  تعلیم می دهد که چگونه خدا ما را به واسطه ی عیسی مسیح خداوند نجات می دهد. این تنها ایمان حقیقی است که در کلیسای کاتولیک و رسولی وجود دارد. خداوند عیسی مسیح به کلیسا این گونه دستور داد که این ایمان را به میان مردم بیاورند. چون ما به آزادی دین احترام میگذاریم هر گونه فشار و اجبار در پذیرفتن دین وجود ندارد. ما اعتقاد داریم که نباید اجباری در دین باشد به دلیل آنکه همه حق دارند با آزادی و بدون اجبار دین خود را در هر زمانی انتخاب کنند.

 

 

 

QomStudents4Web

 

 

      هنگامی که ایمانمان را حفظ میکنیم اشخاص را در سمت دیگر رد نمی کنیم. ولی ما میدانیم که وظیفه ی ما برای درک کردن و پذیرفتن یکدیگر گفتگو است.گروه گفتگوی بین ادیان واتیکان به ما چند پیشنهاد ارائه نموده است ( در وب سایت واتیکان).فرآیند گفتگوی ادیان به شیوه های مختلف صورت میگیرد. این گفتگو محدود به جلسات بین متخصیصن الهیات نمی باشد. مانند بعضی از افراد که  می گویند گفتگویی بین متخصصین الهیات است. (شماره 3 پایین) ما چهار گونه گفتگو را در مقاله ی واتیکان شاهدیم

 

 

 

QomStudents5Web.1- گفتگوی زنده : زمانی که مردم با ادیان مختلف کوشش میکنند که با روح همسایگی با یکدیگر زندگی کنند.شریک شدن در شادی ها وغمهایشان و مشکلات ودرگیری های ذهن انسانی

2- گفتگودر عمل (رفتار) : زمانی که مسیحیان با دیگران برای پیشرفت در زندگی و آزادی و شان انسانی فعالیت میکنند.

3-  گفتگو با تبادل تئوری های الهیاتی : وقتی که متخصصین  سعی مکنند دینها و عرفان یکدیگر را بهتر درک کنند.

4-  گفتگو در تجربه ی دینی : زمانی که ما تجربه هایمان در دعا و خلسه ، ایمان و راههای یافتن خدا تقسیم میکنیم. 

 

 

qomStudents3Web     در جلساتمان با مردم ادیان دیگر، ما باید که در ایمانمان قوی باشیم اما ما با فروتنی و احترام می آییم. ما می دانیم که همه ی دعاهای واقعی به واسطه ی روح القدس می آید که  روح القدس در قلب هر فردی که با او مواجه می شویم حاضر است .جلسات ما ممکن است تلاش های بسیار کوچکی باشد اما این دانه های کوچک پادشاهی خداست که بسیار قدرتمند است. جلسات ما گاهی ممکن است با بدبینی مواجه شود اما عیسی الگو و راهنمای  ما در سر سپردگی در گفتگو و اعلام پادشاهی خداوند است. از یاد نبریم که  امروز نیز چون گذشته  تنها عیسی می تواند به دینداران مخلص بگوید که شما از پادشاهی خداوند دور نیستید. مرقس12 :34