JoomFish language selector

 

Rosary Carlow-web

 

 

beads-Farsiبه نام پدر و پسـر و روح القدّس. آميـن

اختياري

٢ -اي پدر ما كه در آسماني

٣ -سه بار درود به تو اي مريم

٤ -فرّ و شكوهمندي باد

٥ -راز اول را اعلام كنيد سپس يك اي پدر ما بگوييد

٦ -هنگامي كه به راز مي انديشيم ده بار درود به تو اي مريم ميگوييم

٧ -فرّو شكوهمندي را بگوييد

٨ -راز دوم را اعلام كنيد:سپس يك اي پدر ما. (٦ و ٧) را تكرار كنيد و راز هاي ديگر را همين طور ادامه دهيد

 

 

راز های شادمانی

(دوشنبه )

 

راز اول

بشارت فرشته به مریم

راز دوم
دیدار مریم از خویشاوند خود الیزابت

راز سوم
میلاد مسیح در بیت لحم

راز چهارم
تقدیم عیسی به خدای

راز پنجم

باز یافتن عیسی در میان معلمین معبد

 ----------------------------------------

 

رازهای روشنایی

 (پنجشنبه)


راز اول
تعمید عیسسی در رود اردن


راز دوم
اولین آیت عیسی در قانای جلیل


راز سوم
عیسی آمدن ملکوت را بشارت میدهد


راز چاهارن
تجلی عیسی در حوضور شاگردانش


راز پنجم
تأسیس راز قربان مقدس 

-----------------------------------------

 

رازهای غم و اندوه

 (سه شنبه و جمعه)

 

راز اول
دعای عیسی در باغ زیتون

راز دوم
تازیانه خوردن عیسی

راز سوم
بر سر عیسی تاج خار می نهند

راز چهارم
عیسی صلیب خود را حمل می کند

راز پنجم
مصلوب شدن و جان سپردن عیسی

-------------------------------------------

 

رازهای شکوه و جلال

 (شنبه، یکشنبه و چهارشنبه)

 

راز اول
رستاخیز عیسی

راز دوم
صعود عیسی به آسمان

راز سوم
نزول روح القدس بر مریم و رسولان

راز چهارم
بر شدن مریم عذرا به آسمان

راز پنجم
جلال مریم و شکوه فرشتگان و فرشتگان

 


Rosary John-Paul-webدرود به تو ای ملكه
مادر بخشایش درود بر تو کسی که زندگانی و مهربانی
و امید ما هستی
ما فرزندان حوا که در این جهان آواره ایم به سوی تو نیاز پ یش می کنیم
و نالان و گریان در این جهان پ ر از اندوه
تو را دست به دامن می شویم
ای دوشیزه ی دلسوز خدا پ رست مهربان
چشمان ر از بخشایش خود را
به سوی ما بگردان
و پ س از این غربت
عیسی – میوه ی دلت را- به ما بنما. آميـن

 

 

Salve Regina, Mater misericordiae,

 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

 

Ad te clamamus exsules filii Hevae,

 

ad te suspiramus, gementes et flentes

 

in hac lacrimarum valle.

 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos

 

misericordes oculos ad nos converte;

 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.

 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.